Stallet erbjuder

Stallet erbjuder

– en unik, trivsam, inspirerande och lärande miljö.

– en plats där barn ses och möts som nyfikna och kompetenta och
där vår gemenskap berikas av att vi är olika med olika förmågor.

– en plats där barn känner tillit och får utmaningar i sitt kunskapssökande.

– välutbildade pedagoger och lärare som ständigt förbättrar verksamheten.

-En god utbildning av kompetent personal, individanpassad undervisning i återintegrerade klasser.

– ett varierat process- och projektorienterat arbetssätt med förankring i det konkreta.

-En verksamhet med goda resultat, både kunskapsmässigt och i den årliga kvalitetsundersökningarna.

 

Comments are closed.