Personuppgifter

Här nedan finns mallen för personuppgifter. Det är viktigt att uppgifterna alltid är uppdaterade så att vi, vid behov, snabbt kan komma i kontakt med vårdnadshavare eller anhörig.

Vi vill också uppmärksamma er på frågan om samtycke vid fotografering. Enligt personuppgiftslagen (PuL 10§) skall samtycke inhämtas av den fotograferade personen eller vårdnadshavare. För oss är fotografier en viktig del i vårt arbete med bland annat pedagogisk dokumentation. Vi vill också gärna använda bilder på vår hemsida, i bildspel, i broschyrer, annonser och annat material. Vi publicerar aldrig barnens namn eller andra personliga uppgifter i samband med bilderna.

Klicka nedan för att komma till blanketten.

Comments are closed.