Om Stallet

AB Nyfiket Lärande och Stallets förskola, skola och fritidshem är sedan september 2014 en del av Rälsen. AB Nyfiket Lärande och Rälsen AB driver fyra små förskolor/ skolor i området kring och i Norrviken/ Viby. Gemensamt för våra verksamheter är tron på att småskalighet skapar trygghet, trivsel och arbetsro för våra barn och elever.
För mer information om Rälsen se hemsida www.ralsen.se

Lite historia kring platsen och byggnaderna

I slutet av 1970-talet byggdes småhus, radhus och hyreshus på den gamla åkermarken på båda sidor av landsvägen, där också hus från sekelskiftet och Sollentuna kyrka redan låg. Många barnfamiljer flyttade in i det nya området.

svartvit

I oktober 1980 öppnades den för ändamålet arkitektritade förskolan Stallet. Arkitekten hämtade sin inspiration till byggnaden från lokstallar. Tre år senare öppnades en lågstadieskola i det ombyggda gamla vackra stallet, som sammanlänkades med förskolan. Stallets skolhus är K-märkt.

Comments are closed.