Länkar och blanketter

Här hittar ni länkar och blanketter som gäller ert barn.

Ledighetsansökan
Elever kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Ansökan lämnas alltid till ansvarig pedagog. Ledighet beviljas av rektor.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att eleven inhämtar kunskap motsvarande det skolarbete som eleven går miste om under ledigheten.
Ledighet under period för nationella prov (åk 3, 6 och 9) beviljas i regel inte i Sollentuna kommun.

Klicka på länken nedan för att komma till blanketten för ledighetsansökan. Skriv ut, fyll i, och lämna till ansvarig pedagog.

Ledighetsansökan för barn på skolan

Comments are closed.