Kursplaner

Kursplaner för grundskolan

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kapitel 3, kan man ta del av grundskolans samtliga kursplaner. Dessa gäller för årskurserna 1 till och med 9. Klicka på länken nedan för att ta del av dem.

Kursplaner

 

 

Comments are closed.