Fritidshem

 

Stallets fritidshem är en integrerad del av Stallets skola där alla elever på skolan erbjuds plats. Eleverna är välkomna från klockan 7.00 till skolan börjar och håller sedan öppet efter skoldagens slut till klockan 17.00.

På fritidshemmet arbetar åtta pedagoger med utbildningar såsom fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare eller barnskötare. Pedagogerna arbetar under delar av skoldagen i någon av de fyra klasserna och är under fritidshemstid kontaktperson för eleverna i den klassen.

Eleverna erbjuds aktiviteter varje eftermiddag dessa kan vara återkommande varje vecka, men kan också variera med årstiderna och är frivilliga att delta i. Exempel på aktiviteter kan vara rörelse, naturutflykter, bakning eller skapande verksamhet i trä, textil och keramik. På fredagarna blir det överraskningar och fredagskul!

För att skapa en stark gruppkänsla mellan eleverna har vi under läsåret kabaré,  maskerad och övernattning. Eleverna bakar kakor och bjuder sina föräldrar och syskon på kaféer ett par gånger per läsår. En av de första dagarna på sommarlovet gör barnen en fritidsresa.

Comments are closed.